Mặt trời bé

Tài khoản ngân hàng của Mặttrờibé

Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hàm Nghi - Q1, Tp.HCM
Tên tài khoản: TRỊNH THỊ BẮC
Số tài khoản: 711A 12874847


Ngân hàng ACB - Chi nhánh Văn Lang - Tp.HCM
Tên tài khoản: TRỊNH THỊ BẮC
Số tài khoản: 94961449